Інформаційний пакет ЄКТС (Освітні програми та курси)

Бакалавр

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування: Фінанси та банківська справа

073 Менеджмент

075 Маркетинг

Магістр

051 Економіка (Економічна кібернетика)

051 Економіка (Прикладна економіка)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та банківська справа)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси суб’єктів господарювання та страхування)

073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування)

075 Маркетинг