Графіки перездач академічної заборгованості денної і заочної форм навчання

Графік перездач академічної заборгованості

для студентів денної та заочної форми навчання 

за весняну сесію 2023-2024 н.р.

(талон № 2, № 3)

ОР бакалавр

1 курс;

2 курс;

3 курс;

 

 

ОР магістр

1 курс – магістр.

ОР доктор філософії

1 курс;