Вітаємо доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету ШЕЛЕНКО ДІАНУ ІВАНІВНУ

Вітаємо доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету ШЕЛЕНКО ДІАНУ ІВАНІВНУ з успішним захистом дисертації на тему “РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА”,  поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Читати далі