Відбулось пленарне он-лайн засідання звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів економічного факультету за 2019 рік

7.04.2020 відбулось пленарне он-лайн засідання звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів економічного факультету за 2019 рік. за допомогою системи Webex Cisco  (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf).

Відкрив засідання декан економічного факультету Благун Іван Семенович. З доповіддю на тему «Модернізація діяльності сільськогосподарських товаровиробників на основі кооперації» кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Матковський Петро Єгорович. В широкому публічному обговоренні результатів представленого дослідження прийняли участь представники від кожної кафедри факультету. Всього в онлайн роботі секції економічних наук було задіяно понад 50 учасників.