Доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Юрій ЦІЖМА – один із розробників тестових завдань Єдиного фахового вступного випробування в магістратуру

Доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Юрій ЦІЖМА увійшов до числа складу розробників та експертів завдань для Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) в магістратуру зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань «Управління та адміністрування». Читати далі