Доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Юрій ЦІЖМА – один із розробників тестових завдань Єдиного фахового вступного випробування в магістратуру

Доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Юрій ЦІЖМА увійшов до числа складу розробників та експертів завдань для Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) в магістратуру зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань «Управління та адміністрування».

Протягом останніх двох тижнів доц. Ю.І. Ціжма брав участь у тренінгах для розробників і рецензентів тестових завдань ЄФВВ – інтенсивному курсі з основ тестології та розробки тестових завдань. Дана серія тренінгів надала багато цікавої та корисної інформації її учасникам, зокрема подано методичні аспекти при формуванні бази тестів, формування практичних навичок оцінювання та аналізу тестових завдань та висвітлено основні вимоги до конструювання тестового завдання.

Юрій Ціжма висловлює щиру вдячність Сергію Мудрику за фаховий виклад матеріалу та новий погляд на розробку тестових завдань, а наведені спікером приклади дали змогу глибоко зрозуміти всю серйозність та складність підготовки відповідних завдань для ЄФВВ.

Як успішний учасник даного проекту доц. Ціжма Ю.І. отримає сертифікат про підвищення кваліфікації від НМЦ ВФПО та розробить тести відповідно до замовлення МОН.