Всеукраїнська науково-практична конференція: «Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі»

27 квітня 2023 р. за ініціативи кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична онлайн-конференції здобувачів вищої освіти різних рівнів «Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі: історія, інновації, перспективи».

З привітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шарин та декан педагогічного факультету Оксана Кондур.

Під час пленарного засідання оголошені доповіді професорки кафедри педагогіки ХГПА Катерини Біницької, професорки кафедри педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Орести Карпенко, завідувача кафедри спортивно-педагогічних дисциплін ПНУ Андрія Синиці, здобувачки ОР PhD, 2 курс, факультет педагогічної освіти ЛНУ ім. Франка Юлії Дмитрів, ОР «Магістр» ОП «Освітні, педагогічні науки, 1 курс, Педагогічний факультет ПНУ Наталії Мельник.

Загалом у роботі конференції прийняло участь 116 здобувачів вищої освіти різних рівнів з 19 українських вишів (м. Вінниця, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернівці), доктори та кандидати наук України та Польщі. Конференція відбулась у вигляді наукового полілогу, доповідей і повідомлень, дискусій, що засвідчує їх теоретичне та прикладне значення її тематики.

Зокрема, розглянуті питання історії та сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, модернізації інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу у вітчизняних закладах освіти та зарубіжжя, проблеми підготовки фахівців різних галузей наук, історія та інноватики розвитку вищої освіти за кордоном та практико-орієнтований підхід в освіті (особливу зацікавленість здобувачі освіти проявили до останнього напряму конференції).

На підставі всіх доповідей наприкінці конференції затверджено резолюцію, основними моментами якої визначено:

1) систематично проводити аналогічні науково-практичні конференції;
2) продовжувати студіювання проблем розвитку вищої освіти закордоння та України в умовах військового та повоєнного стану;
3) організовувати семінари з порушених на конференції проблематик;
4) підписати петицію про встановлення «Дня героя» як державного свята 23 травня;
5) видати матеріали конференції спецвипуском «Інформаційного бюлетеня» кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика у електронному вигляді та розмістити у відповідному розділі на сайті кафедри;
6) зібрані кошти передати на потреби 80 ОДШБ, в якій проходив службу загиблий 26.02.2022 р. у російсько-українській війні аспірант кафедри Юрій Чопик.