Зустріч професорсько-викладацького складу економічного факультету з випускниками Довговойнилівського ліцею Верхняннської СТГ Калуського району

30.04.2024 р.  відбулася онлайн зустріч професорсько-викладацького складу кафедр економічного факультету з учнями випускного класу Довговойнилівського  ліцею Верхняннської сільської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області. На зустрічі були присутні 15 випускників ліцею.

В зустрічі взяв участь відповідальний секретар Приймальної комісії ПНУ імені Василя Стефаника доцент Плець І.І., який дав загальну характеристику факультетів та інститутів університету, пояснив специфіку і особливості вступної кампанії у 2024 році.

Завідувачі та викладачі кожної кафедри розповіли про освітні програми, за якими здійснюється навчальний процес на економічному факультеті; поінформували учнів про ті перспективи, які очікують їх з обранням тієї чи іншої спеціальності економічного факультету. Зверталася увага на те, що вибір професії в сфері економіки надасть майбутнім абітурієнтам можливість реалізувати себе у відбудові та розвитку економіки України.

На зустрічі виступили: д.е.н., проф. Василюк М.М. (кафедра обліку і оподаткування); д.е.н., проф. Пилипів Н.І.,  к.е.н.. доц. Ємець О.І. (кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки); д.е.н., проф. Левандівський О.Т. (кафедра фінансів); д.е.н., проф. Благун І.І., к.е.н., доц. Савків У.С.  (кафедра менеджменту і маркетингу); к.е.н., доц. Русин Р.С. (кафедра економічної кібернетики).

Онлайн зустріч на платформі ZOOM з учнями  вище зазначеного ліцею Верхняннської СТГ Калуського району організував та модерував відповідальний за профорієнтаційну роботу на економічному факультеті  к.е.н., доц. кафедри менеджменту і маркетингу Копчак Ю.С..