Гостьова лекція працівників Івано-Франківського відділення КНДІСЕ для студентів спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

20 травня 2024 року відбулася гостьова лекція за участю судових експертів Івано-Франківського відділення КНДІСЕ в онлайн форматі для магістрів та бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля».

З вітальним словом до гостей звернулася завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки д.е.н., проф. Надія Пилипів і наголосила, що така зустріч є дуже важливою з точки зору поєднання теорії і практики, а також підкреслила важливу роль та значення напрацювань експертів у судово-експертній діяльності і можливість поділитися знаннями зі студентами.

Завідувач Івано-Франківського відділення КНДІСЕ Олександр Лишак у вступному слові також висловив вдячність за запрошення, за таке поєднання наукової і практичної роботи у форматі гостьової лекції для студентів, зробив короткий екскурс по видах експертної діяльності відділення та інституту зокрема. А також акцентував увагу на тому, що українська держава цілеспрямовано та впевнено рухається до європейського співтовариства, тому питання поєднання знань з різних галузей є на часі.

Далі з доповідями виступили судові експерти Оксана Ціжма на тему «Актуальні питання діючої практики судової товарознавчої експертизи» та Назарій Клебан на тему «Оціночно-земельна експертиза: виклики сьогодення». Під час заходу експерти ознайомили студентів-магістрів з поняттям судової експертизи, нормативними документами, якими регулюється експертна діяльність. Було висвітлено та розглянуто завдання, що вирішуються даними видами експертизи, особливості призначення експертиз, основні практичні аспекти товарознавчої та оціночно-земельної експертизи, змодельовано окремі приклади звернень щодо проведення судових експертиз та експертних досліджень та обговорено разом зі студентами питання, що їх зацікавили в процесі лекції.

З словами вдячності та надії на подальшу співпрацю під мирним небом України виступили завідувач кафедри, д.е.н., проф. Надія Пилипів, завідувач Івано-Франківського відділення КНДІСЕ Олександр Лишак та гарант освітньої програми «Підприємництво та торгівля» другого (магістерського) рівня вищої освіти Юрій Ціжма.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  – ЗАВАНТАЖИТИ